نویسنده: kelarak ارسال نامه

وب سایت: http://kelarak.7gardoon.com

زمین و ویلا

ويلا داخل شهرك

ويلا داخل شهرك

ويلا اكازيون زمين 270 بنا 120 متر

ویلا ساحلی

زمین 6000 متر با سند بنا 1400 متر

مجتمع تجاری مسکونی

650 متر تجاری 10 واحد مسکونی

ویلا تریپلکس

ویلا تریپلکس 60% ساخت 1650 متر زمین |